Hvordan inspirerer vi forandring?

billede11.jpg
 

inspiration til nye veje

Vi søger i INSP! Mad at støtte og inspirere vores medmennesker til nye veje der kan være med til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, ved enten mulighed for job, praktik eller uddannelse.  Vores primære målgruppe er på nuværende tidspunkt de der på forskelligvis kan have svært ved at finde deres vej ud på arbejdsmarkedet, enten grundet manglende uddannelse, sprogvanskeligheder, alderen og andre former for udfordringer der kan gøre det svært for den enkelte.

En væsentlig værdi der skabes for alle der sætter deres ben på INSP! er, at lige gyldig med hvilken baggrund eller med hvilket behov man kommer for at få dækket, skabes der forudsætninger for at man kan skabe sin vej videre.

Vores nuværende konkrete initiativ er vores opkvalificeringsforløb hvor ledige uden for arbejdsmarkedet får styrket deres faglige, personlige og/eller sociale kompetencer. Vi er altid i udvikling og ønsker naturligvis at flere og måske andre målgrupper end i dag kan få glæde af nye tiltag. Se mere om vores opkvalificering nedenfor.

Job i huset

Vi søger i en vækstfase at skabe job i eget hus, der kan matche det 'gab', der er i jobmarkedet for eksempelvis den ufaglærte, den ældre, den tosprogede osv. Målet er at hjælpe og støtte den enkelte og dermed bidrage til de aktuelle politiske tiltag, der skal få flere ledige i arbejde. Vi forventer de kommende år samlet at kunne ansætte minimum 5 årsværk på INSP!

Se nedenfor hvem der på nuværende tidspunkt er blevet skabt job til i huset efter endt opkvalificeringsforløb.

Samarbejde med lokale virksomheder

Vi ønsker i samarbejde med lokale virksomheder at sætte fokus på de mange kompetencer og kvalifikationer mange ’udsatte’ ledige besidder, og hvordan man som virksomhed kan være mere åben overfor at tænke anderledes omkring hvordan man kan skabe job der retter sig mod andre grupper. På den måde vil vi være med til at skabe bedre jobmuligheder for alle.

 
frokost 7.jpg

 

Inspiration til mad og måltider

Vores køkken fungerer i dag som delekøkken, der gør det muligt for brugere i huset at mødes og lave mad sammen, og mulighed for at inspirere og lære af hinanden.

Ligeledes har vi en filosofi om at den mad der tilberedes til frokost, folkekøkken, fester mm. altid skal have en dimension af at folk kan lade sig inspirere. Man kan både inspireres på den ene eller den anden side af køkkenet. Som gæst over måske en anderledes smagsoplevelse, en anden måde at bruge og sammensætte råvarer, smage og konsistenser på. Som medarbejder i opkvalificering eller frivillig i Folkekøkkenet også ved at lære de grundlæggende komponenter for sammensætning af en succesfuld ret, grundsmage og meget mere.

Vi ønsker at bidrage til flere aktiviteter og muligheder med omdrejningspunkt i mad, mennesker og måltider, hvor der skabes flere og nye muligheder for alle i huset. Desuden hyppigere kunne tilbyde køkkenet til bruger-opståede og brugerdrevne aktiviteter.

Særligt vil vi gerne kunne bidrage til støtte og faglig inspiration til forskellige brugere der vil benytte køkkenet. Det skal øge muligheden for at flere får adgang til at tilegne sig madfaglige kompetencer og samtidig være med til at øge nysgerrigheden for god næringsrig mad.

Vigtigst af alt er vi altid vil værne og støtte op om det, som menneskene i huset har lyst til at sætte gang i.